• CenJingXi Road No.14, YaYuanNan Avenue, YaYao Town, Huadu District, Guangzhou, Guangdong, China
  • 86-02-61821808
  • aa@gz-haiheng.com